Täby Park rustar för trivsel och umgänge

När decembermörkret sänker sig över Täby Parks byggkranar planeras det intensivt med att öppna upp kvarteren i vår,  inte bara för de boendes trivsel i Täby Park. Det är projekt och aktiviteter som hela Täby får tar del av.

Ytterst ansvariga för den yttre trivseln i Täby Park är Catharina Wängberg, ansvarig för kommersiella ytor och etableringar, och Robert Söderberg, projektchef och ansvarig för ytor kring kvarteren.

Roberg Söderberg, projektchef, Täby Park.

”De första som flyttar in är ju lite av pionjärer och vårt mål är att det ska kännas tryggt och säkert, att det ska fungera så smidigt som möjligt när de flyttar in och att man märker så lite som möjligt av det intilliggande byggandet”, säger Robert Söderberg.

Att bygget kommer att märkas går knappast att undvika men genom flera stora byggnadsprojekt har både JM och Skanska, som står bakom Täby Park AB, utvecklat logistiken.

”Täby Park har en stor fördel, att det är stora ytor vilket innebär få begränsningar så vi kan fortsätta med byggprocessen åt olika håll samtidigt som de boende får en egen infartsväg till sina hem”, säger Robert Söderberg.

De delar av Parkallén och Boulevarden som ansluter till de första kvarteren kommer att vara klara vid inflyttningen. Nu är det tung byggtrafik, men cirka två månader innan inflyttning kan arbetet med plattläggning av gator och trottoarer börja. Sedan kanske vinterväder och annat kan vilja blanda sig i logistikplanerna.

”Det är en mycket hög kvalité på materialen, i allt från gatsten till belysningslösningar, här finns även intressanta hållbara lösningar, som att allt dagvatten tas tillvara i så kallade regnträdgårdar efter gatorna”, säger Robert Söderberg.

Normalt brukar man skilja på ”need to have och nice to have”, det vill säga det som måste göras och det som vore trevligt. Men i Täby Park arbetas med båda.

Catharina Wängberg, ansvarig för kommersiella ytor och etableringar i Täby Park.

Catharina Wängbergs uppdrag är att sätta krydda på tillvaron för de nyinflyttade Täby Park-borna med massor av nice-to-have-projekt. Mycket är på gång och några kan hon berätta om redan nu.

”I anslutning till det vi kallar entréparken, en yta mellan de nya kvarteren och läktarbyggnaden kommer det att byggas en lekpark med byggtema och ett utegym. Det kommer även att finnas utrymme för att ha picknick, kanske en utelunch med barnen”, säger Catharina Wängberg.

 

En bokbod liknande den här kommer att finnas på Läktartorget.

Läktartorget, som många är bekanta med efter alla jul-, vår- och höstmarknader, kommer att rustas upp. Här finns bland annat utrymme för asfaltslekar, en basketkorg kommer att finnas på plats, boulebana finns redan. För den som väljer lugnare förströelser finns en bokbytarbod, fylld med mycket läsning.

Sedan tidigare finns det en del att göra i Täby Park. Padelbanorna som öppnande under våren har blivit en succé och cykelsporten har satt ner sina pålar genom byggandet av cykelkrossbanan.

De intilliggande skogsdungarna är välkomna gröna oaser sommaren 2020, och under kommande år läggs stor energi på att få upp grönska, med planteringar, grönstråk, och grönytor.

En större grönyta planeras att vara färdig redan inför sommaren. Strax nedanför läktarbyggnadens framsida anläggs en stor gräsplan för fria aktiviteter, spontanfotboll, brännboll, framträdanden, kanske midsommarfirandet i Täby Park får sin naturliga plats här?

Inte bara de boende, hela Täby kommer nästa år att ha tillgång till en gång-och cykelväg tvärs över det gamla galoppfältet från de nya kvarteren förbi utegymmet och lekparken. Det blir en bra promenad- och joggingväg, en genväg för många som ska till Täby centrum för att besöka simhallen, biblioteket, handla mat, shoppa eller gå på bio. Det är förstås en lika bra väg in till Täby Park för alla som vill ta del av padel, cykelkross, marknader, utflykter m.m!

Denna artikel har tidigare publicerats i Täby Park Tidning.