Var kan jag ställa bilen?

Det finns flera olika parkeringsplatser i Täby Park för dig som bor här eller kommer hit på besök. Täby Park byggs som en modern stad där gående, cyklande och kommunala färdmedel prioriteras framför bilen. När gatorna blir klara kommer det finnas vissa parkeringsplatser på allmän platsmark för bl.a. besökare. I övrigt finns parkeringsgarage i varje kvarter för dig som behöver parkeringsplats.

Tills vidare finns platser för boendeparkering men för att kunna stå där behöver du ansöka om ett särskilt tillstånd hos byggherren. Alla parkeringar har skyltar med tydliga anvisningar om vilka parkeringsregler- och tider som gäller. Där framgår det också om du bara behöver p-skiva eller om du behöver betala för att parkera. Om du får en parkeringsbot och vill överklaga får du vända dig via mail till LAParkering eller tfn 08-87 00 00 som ansvarar för parkeringsövervakningen.

Julmarknad
2 december
kl 11-15