Värme, omsorg och erfarenhet på vårdboendet Villa Täby Park

Jag träffar Elin Kallström för att höra lite mer om det nybyggda vårdboendet Villa Täby Park (Vardaga) där hon är enhetschef.

Solen strömmar in genom stora fönster och blandar sig fint med vackra, mjuka färger på väggar och inredning. Färgvalet spelar stor roll för den som lever med en demenssjukdom och vissa färger är lättare att ta till sig och känna igen. Varje våningsplan har en egen färg, något som är viktigt för både trivsel och för att känna igen sig och hitta hem.

Vardagas ambition är att det finns en god tanke i allt som görs. Från att servera god näringsriktig mat till hur man bemöter anhöriga. Alla närstående får möjlighet att gå en demenskurs, för att lära sig om sjukdomen och hur det är att leva med demens. Det finns också en tanke med själva namnvalet; Villa Täby Park, att boendet känns som en stor familjär villa, ett gemensamt hem där man bor och trivs tillsammans.

Man lägger också stor vikt vid att försöka vara så miljömedvetna som möjligt. Förutom solceller på taket används till stor del produkter som är tvättbara och/eller återanvändningsbara. All personal blir erbjudna en miljöutbildning för att lära sig sortera avfall och kompostera. Att ha motiverad och kunnig personal är viktigt, säger Elin och hon är positiv till att de anställt riktigt bra personal.

Viktigt att ta tillvara på våra äldres erfarenheter

Villa Täby Park har plats för 80 boende och samtliga har en lägenhet på 30 kvm. ”Jag har alltid fascinerats av äldre”, säger Elin. Jag har arbetat inom många olika områden, men landat i att det är inom äldreomsorgen jag trivs bäst. Här finns massor att göra vad det gäller prioriteringar, omsorg och allmän inställning till våra äldre. De besitter en stor mängd kunskap och erfarenhet som vi ofta är för dåliga på att ta tillvara. Elin har en massa planer för Villa Täby Park, bland annat är djur välkomna på boendet. Det fungerar t ex bra att flytta hit tillsammans med sin hund eller att personalen tar med sig sin hund till jobbet. Framöver finns också tankar om att kunna ha höns på sin fina gård.

Jag undrar vad som gjorde att de valde just Täby Park. Elin svarar att det finns en generell efterfrågan på äldreboenden i Täby. ”Jag gillar småstadskänslan som finns här i Täby Park och att det redan finns ett flertal butiker och restauranger känns väldigt positivt. Att som anhörig kunna gå i väg en sväng med sin mamma eller bror när man kommer på besök är väldigt uppskattat. Och här kan man på ett enkelt och trevligt sätt komma iväg och ta en fika eller äta någonting tillsammans”, säger Elin. ”Tänk när våren kommer och det börjar grönska på vår gård, i skogen här intill och i kvarteren omkring oss. Det känns verkligen bra. Naturen är viktig för välmåendet och jag tycker att man värnar om grönområden och parker på ett fantastiskt sätt här i stadsdelen”, avslutar Elin.