För oss som bor eller driver företag i Täby Park

Välkommen hit! Som en av de första att bo eller jobba i Täby Park är du en viktig person. En helt ny stadsdel formas nämligen allra mest av människorna som lever där. Här kan du komma med idéer och synpunkter och hålla dig uppdaterad om vad som händer i din stadsdel.

Nyhetsbrev

Ja, jag vill prenumerera

Med nyhetsbrevet vet du alltid vad som händer här i Täby Park.

Lokala aktiviteter i Täby Park

Facebook

Täby Park Boende

Nu finns det en egen Facebook-grupp för boende i Täby Park: Täby Park Boende. Bor du i området så gå med du också!
Facebook

 

Hundar

Hundlekplats

På galoppfältet finns två fina lekplatser för alla fyrfotade vänner. En uppskattad plats för glada hundar med spring i benen. Och säkert även för matte och husse.

 

Sport & Svett

WAP Täby, inomhusbanor

Fyra, fina padelbanor, för såväl nybörjare som proffs. Bjud in familj, vänner eller kollegor på en padelmatch. Racket finns att hyra på plats.
WAP Täby

Miljö

Poolbil

Bidra till ett hållbart Täby Park och använd en eldriven poolbil.  Alla boende i kvarteren Ryttarstugan, Klövern, Nor, Opalen eller Manegen har tillgång till poolbilarna som står i elbilsstallet vid stationstorget. Här finns även fyra laddplatser.

Lagsport

Beachbanor

På våra beachbanor på fältet kan du spela handboll, fotboll eller volleyboll. Täby HBK och Täby VBK har träningstider vardagar från kl. 15.00 och helger fram till kl. 12.00.  Övrig tid är du varmt välkommen att spela.

Träning

Utegym

Alldeles intill Läktartorget finns ett nytt utegym. Där kan både du som bor här eller du som bara är här på besök träna.

Action

Cykelcross

MTB Täby erbjuder ett flertal olika träningar på olika nivåer så att alla skall kunna komma och prova. Det kostar ingenting att prova och vi erbjuder två provträningar innan man blir medlem.

Läs mer här

Sport & Svett

WAP Täby, utomhusbanor

Racket att hyra och bollar att köpa finns alltid i shopen, även när den är obemannad. Varmt välkomna!
Läs mer här

Nästa detaljplan

Detaljplan 4

Nu ligger nästa detaljplan för stadsdelen Täby Park ute för samråd. Detaljplan 4 är den första detaljplanen inom Täby Parks västra del och sätter ramarna för gatunätet i hela västra Täby park. Detaljplanen möjliggör färdigställandet av Boulevarden, Täby Parks huvudsakliga stadsstråk och knyter samman Täby Park från Bergtorpsvägen till Täby allé.
Detaljplan 4 föreslås innehålla stadsbebyggelse med cirka 1 000 bostäder, två förskolor och ett mobilitetshus med bilparkering och centrumfunktioner. Södra delen av den kommande stadsparken, en grannskapspark samt delar av Gröna slingan ingår också i detaljplanen. Gestaltning av bostadskvarter och allmän plats fortsätter i samma anda som första detaljplanen och ska bidra till en levande, hållbar, attraktiv och trygg stadsmiljö.

Detaljplanen går ut för granskning under kvartal 3, 2024 och förväntas antas under första kvartalet året därpå.

 

Parkering

Var kan jag ställa bilen?

Det finns flera olika parkeringsplatser i Täby Park för dig som bor här eller kommer hit på besök. Täby Park byggs som en modern stad där gående, cyklande och kommunala färdmedel prioriteras framför bilen. När gatorna blir klara kommer det finnas vissa parkeringsplatser på allmän platsmark för bl.a. besökare.

Varje bostadskvarter har sina egna garageplatser. Det är respektive byggherre/fastighetsförvaltare som hyr ut garageplatserna så kontakta din BRF eller hyresvärd. Täby Park AB hyr inte ut parkeringsplatser till privatpersoner utan enbart till lokalhyresgäster i Läktarbyggnaden.

Däremot finns det många parkeringsplatser där man kan stå tre timmar gratis med P-skiva eller längre via appen EasyPark. Alla parkeringar har skyltar med tydliga anvisningar om vilka parkeringsregler- och tider som gäller. Om du får en parkeringsbot och vill överklaga får du vända dig via mail till LAParkering eller tfn 08-87 00 00 som ansvarar för parkeringsövervakningen.

Våra elbilsladdare driftas av Voltiva och du använder appen Northe för att betala för din laddning. Kostnaden för laddning debiteras som en kombination av kr/kWh och kr/timme. Aktuellt pris ser du i appen. Timtaxan fortsätter att löpa efter att din bil är färdigladdad. Flytta därför din bil när den är färdig för att undvika en extra debitering. Observera att tidstaxan för laddning inte inkluderar parkering som betalas separat.

  • 1 = parkering för boende eller besökare, p-skiva 3 timmar, eller via appen Easypark. Appen kan du ladda ner via appstore eller google play
  • 2 = elbilstallet, poolbilsplatser för kvarteren Ryttarstugan, Nor, Klövern, Opalen och Manegen samt 4 laddplatser för dig som har elbil.
  • 3 = infartsparkering. Se anvisningar på plats

Det finns också ett mindre antal parkeringsfickor utplacerade längst med vissa gator i stadsdelen.

Avgifter korttidsparkering¹

10:-/timma.
75:-/heldag 08:00 – 18:00.
60:-/natt 18:00 – 08:00.
130:-/dygn

Avgifter långtidsparkering¹

1000:-/månad

¹ Vid ev. förändring är det är alltid priserna som framgår av appen som gäller.

 

Följ våra skyltar

Välkommen hit!

Runt om i Täby Park pågår det byggarbeten. Så för din egen och andras säkerhet är det viktigt att du använder markerade gång- och cykelvägar och inte cyklar eller promenerar på bilvägarna.

Tänk också på att du:

• Respekterar och följer skyltar och avspärrningar
• Är uppmärksam på korsande byggtrafik
• Ser till att du syns ordentligt

 

Sortera och återvinn

Återbruk i Täby Park

Ta hand om dina sopor på bästa sätt

Varje kvarter har sitt egen sophantering för att alla hyresgäster på ett bra sätt ska kunna hantera och återvinna sina sopor.

Har du några allmänna frågor kring din sopåtervinning tar du enklast kontakt med din bostadsrättsförening eller Täby Kommun, återvinning/täby kommun.

Vad går i sopsugen?

Ditt hushållsavfall lägger du i sopsugen i ditt kvarter. I broschyren ”Sortera rätt i sopsug”  av Täby kommun får du koll på hur du tar hand om ditt matavfall, restavfall och plast.

Möbler och prylar

Soffor, stolar, bord, bokhyllor eller andra saker som du inte längre vill ha kan du lämna hos återbruksbutiken Re:unik som finns i Läktarbyggnaden. Re:unik renoverar eller bygger om möbler och andra saker och ger dem nytt liv.  Både smart och klimatklokt – eller hur?

 

Att bo i en stadsdel där det fortfarande byggs

Att bo i en stadsdel där det fortfarande byggs

Att skapa en stadsdel som Täby Park kräver mycket arbete. Vi gräver och spränger i området, lägger om ledningar och vägar och gör plats för fler hus, parker och aktiviteter. Vårt mål är att varje detaljplan skall byggas klart så snart som möjligt och att det ska märkas så lite som möjligt. Men du kommer säkert att tycka att vi är i vägen och stör ibland.

Läs och ladda ner broschyren

Varje byggherre ansvarar för sitt kvarter och skall hålla sig till Naturvårdverkets riktlinjer för buller samt de tider för arbete som godkänts av Södra Roslagens Miljö och Hälsoskyddskontor (SRMH).

Arbetstiderna är 07.00-19.00 och gäller alla dagar.
Om verksamhet behöver bedrivas mellan kl. 19.00-07.00 vardagar eller på helger som överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer avseende buller krävs tillstånd av SRMH.

Läs nedan vad som är på gång just nu.

Felanmälan Täby Kommun

Hjälp oss att göra Täby tryggt och snyggt!

Är det något som inte fungerar eller behöver åtgärdas av kommunen? Felanmäl på webben eller hämta app till din mobil.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev!