Vi trivs bäst i gröna städer

Lycka är att bo nära andra och nära till naturen. Det är, sammanfattningsvis, slutsatsen i en ny forskningsstudie från Högskolan i Gävle.

 

Studien bygger på en omfattande kartläggning av Stockholm stad, där de tillfrågade fått peka ut platser där man haft positiva, respektive negativa upplevelser. Närmare 2 000 upplevelser har registrerats på platser som sedan analyserades med utgångspunkt från om det var bostäder, arbetsplatser, vatten, grönska, större vägar, lekparker, etc.

 

Forskarna fick fram flera tydliga resultat efter att ha granskat materialet.  Ett kanske inte helt oväntat resultat var att arbetsplatsområden upplevdes negativa. Detta av två orsaker, dagtid upplevs de som stressiga och kvällstid som osäkra. Slutsatsen från studien är att stadsplanerare inte ska separera arbetsplatser, det är bättre att bygga in dem i bostadsområden, alternativt spränga in bostäder i arbetsplatsområden för att skapa liv både dag- och kvällstid.

 

Den stora trivselmagneten i Stockholmsregionen är grönområden. Stora gröna, öppna ytor, med stora träd, värderas mycket positivt. Det är inte bara upplevelsen som är positiv, även miljöfaktorn är en plusfaktor då större grönområden skyddar mot extremväder, översvämningar och liknande.

 

Ett viktigt förhållningssätt för stadsplanerare är att försöka behålla sammanhängande grönområden och bygga tätt i anslutning till dem för att kunna erbjuda både grön natur och en fungerande infrastruktur.

 

I rapporten slår forskarna fast att stadsplanering, för att klara de miljömål som satts upp, bör bygga på ”Social ekologisk urbanism”, vilket, på ett ungefär, betyder stadsliv med möjlighet till dagliga naturupplevelser.

 

Låter inte det som Täby Park med sina stadskvarter, stadspark och stora sammanhängande grönområden?

 

Illustration: Viktor Kjellberg, Double Action AB

 

Denna artikel har tidigare publicerats i Täby Park Tidning.