Täby Park Storstad på kartan, småstad i själen

Visionen om Täby Park

Så här vill vi att det skall bli

Plötsligt finns chansen att bygga en ny, stor stadsdel mitt i Täby. Det är en både spännande och ansvarsfull uppgift! Vår vision är att Täby Park ska ta vara på alla de fina möjlighe­terna. Den nya stadsdelen ska vara trevlig att bo i, bra att driva företag i, lätt att ta sig till och från och spännande att besöka. Vi gissar att stadsdelens nya invånare kommer att flytta hit både från Täby och från hela landet. Närheten till Stockholm är förstås viktig för många, men för oss är det viktigt att Täby Park blir en plats där man kan bo, jobba och leva, utan att behöva resa hela tiden. Bra cykelbanor är alltså minst lika viktigt som snabba kommuni­kationer till Stockholms innerstad eller Arlanda.

Läget

Täby Park byggs på en väldigt central plats i Täby. Medan galopp­tävlingarna pågått här – i över femtio år – har det omkring­liggande Täby växt och förändrats. Mitt i har Galoppfältet legat som en egen ”ö”. När Täby Park byggs öppnas förbind­elserna med resten av Täby, samtidigt som den nya stadsdelen får en helt egen karaktär. När det är färdigt kommer många tusen människor att bo, jobba, leva och trivas här. Det blir en viktig del av Täby, och hela norra Storstockholm.

Täby Park ligger bra till – närmast ser du Täby Centrum. I överkant, på andra sidan E18, ligger Näsby Park, Viggbyholm och Stora Värtans strandlinje.

Känslan

I Täby Park finns rymd, grönska och plats för improvi­sation som den gamla storstaden saknar. Den som är på väg till kvartersfiket kan stöta ihop med grannen som just ska ta en promenad i parken. En pappa på lunchrast kan vinka till sonens skolklass på utflykt. Barnen kan springa ut och leka med kompisar utan att föräldrarna behöver känna sig oroliga. I husens bottenvå­ningar finns levande butiker och småföretag. Folk går gärna till fots eller tar cykeln, så att de kan stanna till och prata istället för att behöva sitta isolerade i bilar.

I Täby Park blir det lätt och skönt att gå till fots eller ta cykeln, så att du kan stanna till och prata med dina grannar.

Hur gör man?

Vi ska använda alla våra kunskaper i stadsplanering, arkite­ktur och ingenjö­rskonst för att bygga en stad där vi alla känner oss närmare varandra. Istället för att ruta in, dela upp och dra isär – som var de gamla förortsidealen – vill vi skapa öppenhet och intimitet. Husen placeras som i en organiskt uppväxt storstad, samtidigt som det blir gott om utrymme för både en stadspark och flera små gröna andrum, cykelvägar och torg. Bostäder, arbets­platser och skolor lever sida vid sida och är allihop lika viktiga i Täby Parks vardagsliv. Det blir en plats för dig som är storstadsbo i själen och samtidigt längtar efter något mer personligt.

Husen placeras som i en organiskt uppväxt storstad med gott om utrymme för både en stadspark, cykelvägar och torg.
Anmäl dig till våra nyhetsbrev!