Arbete i korsningen Tränsg./Vintergaloppsg.

I korsningen Tränsgatan/Vintergaloppsgatan kommer vi denna vecka att förbereda för asfaltering.
Vägen hålls öppen men en del maskiner kommer arbeta i själva korsningen vilket kan göra att det blir lite trångt och bökigt.
Själva asfalteringen sker i slutet på v 12.