Ny entré vid stationen

Cykelparkering, planteringar, klappersten och belysning ska göra entrén till Galoppfältets station välkomnande och trafiksäker.

Renoveringen av entrén vid Galoppfältets station har precis satt igång. När arbetet är färdigt i juni kommer grönska och stenbumlingar lyfta området vid stationen samtidigt som trafiksäkerheten blir bättre, till exempel genom avsmalningar i gatan som ska få fordonen att sakta ner. Entrén får också ett tillgänglighetsanpassat övergångsställe och ny belysning. Läs mer på Täby kommuns hemsida