Konsten att säga hej till grannarna

Hälsandet trendar. Men ”hejet” behöver hejas på, även om Täby Park har många av de bästa förutsättningarna för att bli stadskvarter där man hälsar på varandra mer än vanligt.

 Trygg miljö, utomstående hot och gemensamma initiativ förstärker vår gemensamma värld, enligt antropologen Katarina Graffman.

”Pandemin har lett till att vi har börjat heja på varandra i större utsträckning. Det är en naturlig reaktion. När vi upplever en gemensam kris ökar sammanhållningen”, säger hon.

Att heja eller inte heja på gatan är inget nytt.

Att hälsa har sitt historiska ursprung från en tid när det var viktigt att visa att man inte bar vapen och var vänligt sinnad. Att höja handen till en hälsning var ett en fredssignal.

Ett förlorat krig är orsaken till att vi svenskar säger hej. Det flitiga hejandet startade med hjälp av Götiska Förbundet som bildades 1811. Två år tidigare hade Sverige förlorat Finland i kriget mot Ryssland och det nybildade förbundet såg som sin uppgift att stärka den svenska självkänslan. En åtgärd var att lansera ordet ”hej” som har sina rötter i fornnordiskt språkbruk, Götiska Förbundet hade teorin att det var så vikingarna hälsade. Rätt eller fel, det blev – som vi vet – en succé.

Hejandet har utvecklats under de drygt 200 år som passerat även om det flitigaste hejandet bromsats upp i storstäder som Stockholm.

”Det är vanligare att man hälsar på landet samt i små och mellanstora städer. I större städer hälsar man inte i samma utsträckning, Stockholm är extremt i det avseendet.”

Men det finns hopp även för stockholmare.

”Ett boende där man känner sig trygg och kvarter med gemensamma aktiviteter ökar samvaron och gemenskapen.” menar Katarina.

Foodtrucks på marknad i Täby Park
Food Market i Täby Park

I den nya stadsdelen Täby Park lägger man stor kraft åt att bygga kringmiljöer där man känner sig trygg. En stor del av den icke planlagda marken har anlagts temporärt för olika ändamål. Aktiviteter har funnits på plats redan innan de första flyttade in. Det började med lokala marknader sedan har aktivitetskartan utökats med beachbanor, padel, cykelcross, boule, lekpark, utegym, bokotek m.m.