Mobilkransarbete

Den 24-25 maj kommer JM att montera markiser vid Nor. En mobilkran kommer därför att ställas upp i parken och Brödernas uteservering kommer stängas tillfälligt då montage pågår.
Gångpassager kommer säkras löpande under arbetets gång. Vid behov kommer vakt att stoppa trafik, men man utgår ifrån att det kommer att innebära minimal påverkan på passerande trafik.