Nu rullar elbilarna in på bygget!

Sedan en månad tillbaka har elbilen gjort entré i Täby Park. På Skanskas byggarbetsplats i Täby Park rullar nu två mindre elbilar av två anledningar: Bättre miljö och bättre säkerhet.

I Täby Park kommer det att byggas i decennier framöver. Men redan från början har Täby Park AB, som ägs av JM och Skanska, haft ett tydligt hållbarhetsmål. Det är inte bara det framtida livet i Täby Park som ska ge små miljöavtryck. Hela byggprocessen, från det att spaden sattes i marken, har präglats av ett starkt fokus på hållbarhet. Något som byggbolagen följer i allt, från materialval till hur maskinerna används.

Det var också de tydliga ramarna kring miljöarbetet som fick Christian Östman, platschef för Skanskas väg och anläggning i Täby Park, och hans kollegor att fundera hur de skulle kunna ta miljötänket ett steg till.

”Skanska jobbar helat iden på att tänka och agera ’grönt’ och när vi tittade på vad vi mer kunde göra var det naturligt att ta in elbilar och fasa ut dieselbilarna”, säger Christian Östman.

Det är till en början två elbilar som hyrts in, men sannolikt kommer antalet att utökas. Främst används de till person- och verktygstransporter.

Christian Östman rattar en elbil för bättre säkerhet och bättre miljö.
”Det är inte bara av miljöskäl som vi kör omkring med de här bilarna. På bygget med hundratals transporter varje dag och lika många som jobbar här, är det en fördel om färre rör sig till fots och då är våra elbilar ett mycket säkrare transportmedel. Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigt, att åka och hämta verktyg spar både tid och pengar, säger Christian Östman.

Bilarna rullar 6 mil på en laddning och rymmer två personer plus lite last. De elbilar som tar fler personer finns fortfarande i dieselversioner, men så småningom kommer även de att ersättas med elbilar.

Även de lite tyngre fordonen kommer att bli fossilfria. Byggkranarna är det redan idag, men grävmaskiner och dumpers som kräver styrka och uthållighet är svårare att ersätta. Tillsammans med Volvo Construction Equipment genomför Skanska ett fullskaligt test i en bergtäkt utanför Göteborg med eldrivna och självkörande grävmaskiner, dumpers och hjullastare. Något som kan bli en möjlighet även i Täby Park inom en framtid.

För många av medarbetarna som har levt med dieselknattret omkring sig hela sitt arbetsliv, känns det ovanligt.

”Det finns ju en del som är lite mer konservativa men som snabbt konstaterar ett det var ju inte så svårt att gå över till el”, säger Christian Östman.