Att bo i en stadsdel där det fortfarande byggs

Bygginfo

Att skapa en stadsdel som Täby Park kräver mycket arbete. Vi gräver och spränger i området, lägger om ledningar och vägar och gör plats för fler hus, parker och aktiviteter. Vårt mål är att varje detaljplan skall byggas klart så snart som möjligt och att det ska märkas så lite som möjligt. Men du kommer säkert att tycka att vi är i vägen och stör ibland.Läs och ladda ner broschyren
Varje byggherre ansvarar för sitt kvarter och skall hålla sig till Naturvårdverkets riktlinjer för buller samt de tider för arbete som godkänts av Södra Roslagens Miljö och Hälsoskyddskontor (SRMH).

Arbetstiderna är 07.00-19.00 och gäller alla dagar.
Om verksamhet behöver bedrivas mellan kl. 19.00-07.00 vardagar eller på helger som överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer avseende buller krävs tillstånd av SRMH.

Läs nedan vad som är på gång just nu.

Bygginfo från Täby Park

Julmarknad
2 december
kl 11-15